Contact

Christelijke Stichting Dierenvoedselbank Farmsum

 Adres: Schepperij 6

9936 GN FARMSUM

Telefoon: 0596567728 Mobiel: 0637194752 www.dierenvoedselbankfarmsum.jimdo.com

 Email:Stichtingdvf@gmail.com

FB: Christelijke Stichting Dierenvoedselbank Farmsum

 Kvk nr. 70741042

RSIN 858441858

Wij Zijn ANBI 

Bankrek. NL61 INGB 0008 0475 94

 

Uitgifte:  Maandag 2kg Hondevoer

Woensdag 2kg Kattenvoer 

Gehele dag.

 


Deut. 22:4 Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkeloos toezien maar moet je hem meteen de helpende hand bieden.

Moeilijke tijden

Teveel dieren raken in deze moeilijke tijden hun huis en baasje kwijt. Omdat het baasje en zijn gezin zelf ook nog moeten kunnen eten. Bezuinigingen, die, onontkoombaar zijn in tijden van armoede, komen uiteindelijk bij de huisdieren uit. Het slaat diepe gaten in hun leven van alledag. Zowel van de baasjes als van de dieren. "Wat moet dat moet' zegt de samenleving.

 

Genesis

Wij vinden dat als Christelijke Stichting ook: Wat moet, dat moet. God zei de 5e dag: Gen.1:26  laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken, zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en vogels van de hemelen en over het vee, over de hele aarde en over alles wat daar rondkruipt. 

 

Dieren zijn dus ónze verantwoordelijkheid. 

 

Denk u zich eens in

Heeft u dat wel eens geprobeerd? Krap bij kas zitten, naar je hond kijken en bedenken dat je geld overhoudt als je hem/haar weg doet?? En dan ook echt op een bepaald moment je hond moeten meegeven aan een vreemde. Niet omdat je dat wilt maar omdat je denkt dat je niet anders kan..... Denkt u zich eens in. Geen maatje meer, geen wandelingen, geen lik over je gezicht, geen kwispelende staart, geen enthousiaste begroetingen of de warmte/gezelligheid tegen je benen bij het tv kijken.  Of de kat die weg is, die altijd knorrend bij je op de bankleuning lag te genieten van je gezelschap. Je trouwe beessie die nu misschien op straat aan z'n kostje moet zien te komen.

 

Meeeten

Soms, als er geen geld meer is voor voer wordt er uit nood meegegeten met de restjes van het gezin/ het baasje. Dit komt niet ten goede aan de gezondheid van het dier. De achteruitgang van de gezondheid van het dier brengt weer extra kosten van een dierenarts met zich mee. Dan is het hek van de dam. 

 

Ellende

Al 23 jaar hebben wij een kattenopvang en meer en meer zien we om ons heen de ellende van scheidingen, werkloosheid en langdurige armoede.  Huisdieren worden met verdriet van de hand gedaan omdat er geen geld meer is voor voer, bodembedekking of goede huisvesting.  Dierenartskosten worden vermeden waardoor verwaarlozing inzet met soms verschrikkelijke situaties tot gevolg. Zelden horen we  dat een voedselbank dierenvoer af geeft.  Of dat men budget voor de huisdieren bij de schuldsanering, de bewindvoering  of de WSNP krijgt. 

 

Stille honger

Veelal hebben we het hier dus over langdurige stille armoede. Men zegt zich met het huisdier te redden omdat het een maatje is. Men wil er niet aan de lik over het gezicht te moeten missen  of nooit meer een aai over de bol van de hond te kunnen geven. (Het doet wonderen in nare perioden van eenzaamheid en/of armoede) . Maar het brengt geen voer in de bak. De dieren lijden honger en dat moet opgelost.

 

Kinderen

Ook kinderen zijn gebaat bij het houden van een huisdier(tje) . U kunt zich voorstellen in welke  trieste toestand kinderen achterblijven als het huisdier (tje) de deur uit moet. 

 

Asiel

En dat de 'deur uit doen' is nog niet zo simpel. Voor het afgeven bij een asiel wordt veel geld gevraagd.  Dat is er niet. Een advertentie voor 'gratis afhalen' of het loslaten bij een boerderij of in het bos lijkt dan soms  enige de oplossing. Al weten we het niet de reden van elk geval, maar In Nederland zien we meer en meer schrijnende beelden van geredde dieren van straat of uit bossen en parken. 

 

Opluchting

Er moet in deze situaties vooral eerst voer komen. Dat geeft meteen opluchting en ruimte om de situatie weer enigszins  aan te kunnen.  Zo zijn er vele huisdieren in onze omgeving die geholpen kunnen/moeten worden.

 

Zelfvoorzienend

De maandelijkse hoeveelheid voer die u als baas nog wel kan betalen vullen we, bij voldoende voorraad, aan, met donatievoer dat we op voorraad hebben.

(De stichting is niet verantwoordelijk voor eventuele schade al of niet ontstaan door de uitgifte) U moet al wel met hulpverlening, bezig zijn met verbetering van uw situatie voor uzelf en evt. kinderen. Wij dragen  7 maanden bij met voer. de eerste maand om er even in te komen en dan een half jaar tijdens uw moeite om de situatie met uw hulpverlening te verbeteren. We gaan hierbij uit van dankbaarheid en niet van misbruik.

 

 

Groei

We zien als Christelijke Stichting voor de toekomst, de uitgifte van voer aan meerdere huisdieren als groei vanuit deze startpositie

 

 Kosten

Kosten van administratieve en secretariële werkzaamheden,  vervoers- en kantoorbenodigdheden zullen toenemen. Dit willen we enerzijds ondervangen door Sponsoring, donaties en fondswerving en anderzijds door contact te houden, te netwerken,  en vertrouwen op te bouwen waardoor mogelijkheden zullen ontstaan.  Denk bijvoorbeeld aan het uitgeven van een 3 maandelijkse nieuwsbrief over de voortgang en het succes van de Stichting..  Ook het plaatsen van een kattebelletje en dankberichten van donaties via Facebook kunnen door extra inzicht betrokkenheid en samenwerking vergroten.  

 

Bakken vullen

We zien in de nabije toekomst  ondersteuning van fondsen en sponsoren  en particulieren die de bakken vullen in natura, als onmisbare groei. Betekent voor ons  een groter bereik van huisdieren in de problemen met baasjes die hulp hebben gevraagd aan officiële instanties om de situatie te verbeteren. 

 

Eigen middelen

Als bestuur van de stichting besteden we nu nog eigen geld aan de kosten die nou eenmaal gemaakt moeten worden om als stichting te kunnen starten. Denk daarbij aan de huur van de bestelauto om voer te halen, de notariskosten, een printer, kantoorbenodigdheden,. enveloppen postzegels, telefoonkosten, benzine voor gebruik van de eigen auto, gebruik van een garage voor opslag, energiekosten de aanschaf van voertonnen en noem maar op. Op korte termijn is het in het belang van de stichting als Giften, sponsoren, fondsen, subsidies en onze eigen acties, deze kosten zouden kunnen dekken.

 

Facebook-acties

We doen het werk voor de aanvragen voor subsidie, de fondsen en de donateurs zelf en we houden via FB Deel Like en Win acties voor iedereen. Wel of niet in de problemen, wel of niet cliënt van de Voedselbank met producten van donateurs die daar hun artikelen voor beschikbaar stellen.

 

Supermarkten

Ook zijn er diverse supermarkten waar we 'onder de knop' van flessenautomaten pogen te komen. Dit houdt in dat een deel van de opbrengst van statiegeldautomaten aan ons goede doel ten goede komen. Bij de groenteboer in het centrum staat geregeld een Donatie-appeltje-voor-de-dorst-collectebus voor de Chr. Stichting Dierenvoedselbank Farmsum..

 

Dierenwinkels

Er ligt een plan om in dierenwinkels in de buurt een winkelwagen gevuld te krijgen met donaties van mensen die er komen kopen. Hiervoor is meer naamsbekendheid en een vertrouwde uitstraling nodig die we in de loop van tijd op kunnen bouwen. Nu gaan we nog wekelijks zelf langs om te vragen om afgeschreven voer en dit levert al goede bijdragen op die we op onze FB pagina plaatsen.

 

Bestelbus

Voor het ophalen van grotere partijen voer bij donateurs kris kras door het land,  zouden we in de toekomst graag een bestelauto aanschaffen. Nu moet dit nog geschiedden door het huren van een bestelbus en die kosten zijn hoog. God heeft ons inmiddels gezegend met een auto voor gebruik tussen het uitleveradres en de opslaggarages en de schoonmaakakties en het brengen van nieuwe hokken en kooien en manden enz. op het 'hulpadres'. 

 

Garage 

Omdat de uitgifte nu al moet kunnen beginnen, is voor een jaar een garage gehuurd om de gedoneerde zakken voer e.d. op te kunnen slaan.  Dit zijn behoorlijke kosten en  de garage is tijdelijk..  

 

Dierenopvang

De Christelijke Stichting Dierenvoedselbank bemiddeld in uiterste situaties ook in de opvang van dieren waarvan de baasjes cliënt zijn van de Chr.St.dierenvoedselbank Farmsum We vangen de katten en andere dieren op die te erg  lijden onder de armoedde. In alle gevallen is het de bedoeling dat de dieren terug gaan naar hun baasje met ondersteuning van voer. Het aantal van opvang en verzorg-dieren van de afgelopen 23 jaar is honderden geweest. Op het moment zitten er 29 katten, 1 hond, 2 ratten, een slang en 2 parkieten in de opvang. Vanuit de opvang gaan de dieren gratis naar een nieuw huisje voor zover de dieren niet terug kunnen naar huis en  herplaatsbaar zijn. 

 

 

Hulp nodig

Als u van mening bent dat het kopen van voer voor uw huisdier(en)  ten koste gaat van uw eigen vooruitgang en/of dat van uw gezinsonderhoud, neemt u dan contact op met uw hulpverlener en laat hen ons bellen.  Daarna nemen wij het over en hoeft u niets te doen alleen een handtekening te zetten onder regels en gedragingen die een fijne samenwerking ten doel hebben. U hoeft alleen  voer te komen halen. 

 

 Verbetering

De stichting mag/kan NIET in de financiën van de baasjes wroeten. Kerken en Hulpverlenenede instanties zorgen  al voor 'armen' met andere hulp. Zo zijn zij al bekend met de problematiek en zo hoeven wij alleen maar voer toe te voegen. Ons doel is verbetering van de situatie en niet het bijdragen aan het voortslepen van de problematiek daarom is onze hulpverlening gelimiteerd.

 

Doneren

Wilt u de Christelijke Stichting Dierenvoedselbank Farmsum helpen met voer of geld, laat u ons dat dan rechtstreeks weten via één van bovenstaande mogelijkheden of de Paypall pot op onze FB site..

 

Wie zijn wij?

Wij zijn De heer A.A. Kruize, oud 49 jaar en Mevrouw T.M. Bos, oud 47 jaar. In het bestuur van de Christelijke Stichting zijn we vertegenwoordigers van de functies  Penningmeester en Voorzitter/secretaris. We werken met mensen met een hart voor dieren en dat zijn er op dit moment meer dan genoeg. Iedereen wil zich sterk maken voor de stichting en draagt zijn/haar steentje bij. 

 

De Penningmeester 

Voor het bestuur houdt de Penningmeester de financiën op orde en verzorgt de boekhouding. Hij houdt toezicht op de in- en uitgaven en onderhoudt het contact met de accountant en de belastingdienst. Hij regelt de inkoop van kantoorartikelen en dierbenodigdheden (Bij onvoldoende voorraad) en regelt de betaling van de maandelijkse rekeningen. Hij rijdt bij beurten de bestelbus als we voer moeten halen en regelt aanwezigheid bij zaken voor de stichting waarvoor veelal een handtekening van de Penningmeester vereist is. Ook helpt hij in de garage en is bij de uitgiften van voer betrokken.

 

Voorzitter/ secretaris 

Voor het bestuur  regelt de Voorzitter/ secretaris de aanvragen van subsidies, het aannemen van de telefoon, het 'doorlichten van aanmeldingen, de PR, het regelen van papierwerk en de post/mails, het maken en versturen van informatiepakketten, het contact met de kerken, hulpverleners, voedselbanken, donateurs, afspraken met kvk, en de Notaris. het halen van gedoneerd voer, de uitgiften naar de kerken en cliënten, de opslag in de garage, en het bijhouden van de FB site, de ANBI pagina en de Jimdopagina. 

 

 Vrijwillig

De bestuursleden ontvangen geen gelden uit de kas van de stichting, nu niet en in de toekomst niet. Ook voor de vrijwilligers en in de toekomst aan te nemen vrijwilligers geldt het zelfde.

 

Schuldhulpverlening

Om hulp van ons te ontvangen is het van belang dat u in een schuldhulptraject zit.

 

Voor 1 dier, hond kat, konijn kip enz.

Wij van de Chr.St. Dierenvoedselbank Farmsum geven voer voor 1 dier. Heeft u er meer of wilt u er meer houden is dat aan u. Wij beslissen niet over het al dan niet nemen van een dier meer of minder. Ons voer wordt uitgedeeld zonder orginele verpakking.

 

Afhalen Of even zitten

Het delen gebeurt vanuit huis. U kunt even zitten en bijkomen met een kopje koffie, bij slecht weer of een lange scootmobielrit o.i.d... maar u kunt er ook voor kiezen om alleen uw rugzakje, dat u van ons heeft ontvangen,  of uw zelf meegbrachte tas te vullen en meteen weer te vertrekken.  Een keer overslaan heeft geen gevolgen en als iemand anders haalt meld u dit dan even.

 

ANBI

De ANBI aanvraag is GEHONOREERD. We zijn ANBI gecertificeerd.  Dat wil zeggen dat de belastingdienst ons aanmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Betekent vooral  voordelige aftrekposten voor bedrijfsmatige Donateurs die ons een financiële gift doen toekomen, maar ook onder voorwaarden, voor particulieren die giften geven. Het betekent ook regels, toezicht en een jaarlijkse controle van onze in-en uitgaven bij de belastingdienst en publicatie op onze site van vooruitgang en activiteit. Aan de publicatie plicht wordt voldaan op www.ANBI.nl en onze Facebookpagina.